Nytt skudd på gammel stamme

Bokutgivelse i forbindelse med 10års jubileet

Utgivelsen i anledning av Pilegrimsgardens første ti år gir innblikk i tankene og og visjonene som ledet frem til etableringen av stedet. Boken setter pilegrims- og stillhetsarbeid inn i en større historisk og kirkelig sammenheng - og gir samtidig inspirasjon til å se fremover. Ikke minst beskrives virksomheten slik den er i dag og hvordan den oppleves, såvel innenfra som gjennom venner og naboer. Ikke minst kan vi lese hvordan Utstein Pilegrimsgard forsøker å leve opp til sin visjon om å være: et stillhetens sted som viser vei til Kristus.

Gis bort mot en gave på minimum kr 50 til porto/ ekspedisjon til konto nr. 3205 21 61095
 

16.01.2015