Seminar med Finn Wagle. Hellighet og Lutherdom

Seminar med Finn Wagle. Hellighet og Lutherdom

 

HELLIGHET OG LUTHERDOM

 

En dag på Utstein Pilegrimsgard med tidligere biskop i Nidaros Finn Wagle

 

Lørdag 28. oktober kl 10-15

 

 

Dette er ikke et generelt arrangement om reformasjonen, men fokuserer på en spesiell side ved den: «Hellighet og Lutherdom». Nemlig hvilken forståelse, eventuelt mangel på forståelse, hadde – og evt. har – lutherdommen av hellighet.

 

Reformasjonen på 1500-tallet avskaffet som kjent pilegrimsvandringer og reduserte antallet sakramenter fra sju til to. Om den lutherske reformasjon ikke medførte noen bildestorm, fikk man et nytt syn på hellige bilder og gjenstander. Helgenene skulle ikke lenger påkalles i bønn, men være forbilder i tro og gode gjerninger. Utover 1600-tallet dalte helgenenes betydning. Antall helligdager ble sterkt redusert (men man beholdt stort sett kirkeåret og dermed forestillingen om hellige tider, og man fortsatte å vigsle kirkerommene). Etter flere hundre år med statskirkelig lutherdom ser vi at store deler av folks hverdagsliv er tømt for hellige skikker, handlinger og gjenstander. Når skjøt denne sekulariseringsprosessen fart, og i hvilken grad kan kimen sies å ligge i selve lutherdommen?

 

Årets reformasjonsmarkering er den første i det vi med god grunn kan kalle den økumeniske tidsalder. Dette understrekes ved at det i år er 50 år siden de katolsk-lutherske samtaler startet opp. Disse samtalene har ført til en felles erkjennelse av de betydelige feil som ble begått av begge parter på reformasjonstiden og i de kommende århundrer. Nå innser både katolikker og lutheranere at det er langt mer som forener oss enn det som skiller oss: Vi er underveis fra konflikt til fellesskap. Det er i seg selv en økumenisk pilegrimsvandring!

 

Når vi samles på Utstein Pilegrimsgard, er det naturlig at «Hellighet og lutherdom» bl.a. bli belyst ut fra reformasjonstidens problemstillinger. Hvorfor gikk det som det gjorde? Hva gikk tapt underveis? Og når skjøt tapet fart? Med slike spørsmål blir «Hellighet og lutherdom» et tema med noe langt mer enn kirkehistorisk interesse. Det bringer oss til vår egen tid, og rører ved vår selvforståelse og våre liv som troende, både individuelt og kollektivt forstått.

 

I vår tid ser vi at fenomener som ble avskaffet i reformasjonstiden nå hentes inn igjen. Som eksempler kan vi nevne lystenning, pilegrimsvandringer, kristen meditasjon, stillhetsarbeid, også i luthersk regi. Eller at lutheranere oppsøker dette utenfor sine egne kirkelige sammenhenger. Kanskje det sterkeste uttrykk for den nye tid er å finne i Gudstjenestebok for Den norske kirke, hvor gudstjenesten forstås som «hellig handling, hellig tid, hellig rom».

 

Vi har fått biskop emeritus Finn Wagle til å være med oss denne dagen. Han vil bidra både med forelesninger og i samtale. Han var biskop i Nidaros 1991 – 2008. Han fulgte pilegrimsarbeidet tett, helt fra sin tid som domprost i Nidaros fra 1989. I 1992 initierte han det første helhetskirkelige pilegrimsarbeidet i Den norske kirke, Pilegrimsvandring i vår tid. Sannsynligvis er han fremdeles den eneste biskop som har vandret hele pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros. Av særlig interesse for temaet «Hellighet og lutherdom» kan det nevnes at Wagle har vært medlem og leder av Nemnd for kirkens gudstjenesteliv. Han ledet også arbeidet med gudstjenestereformen fra 2004 til han sluttet som biskop i 2008. Endelig kan det nevnes at Wagle som biskop var særlig opptatt av den spiritualitet som er knyttet til Olavsarven. Dette engasjement kommer ikke minst til uttrykk i boken han utgav i 2012: «Hva er det med Nidaros? Tro som forener, fordyper og forandrer.»

 

 

Målgrupper:

Frivillige ved Utstein Pilegrimsgard

Venneringen ved Utstein Pilegrimsgard

Medlemmer av Areopagos Rogaland

Medlemmer av ulike pilegrimsutvalg

Kirkelig ansatte

Andre interesserte

 

 

 

 

Foredrag 1:

Pilegrimsvandringer, hellige handlinger og gjenstander. Hva skjedde med slike fenomener under og etter reformasjonen, og hvorfor? (45 minutter)

 

Foredrag 2:

Livet i hellighetssonen (45 minutter)

 

Program:

Kl 1000 - 1015 Kaffe/te

Kl 1015 - 1020 Velkomst (ved Arvid), introduksjon til temaet(ved Arild, som leder resten av dagen)

Kl 1020 - 1120 Wagles første foredrag (se ovenfor).

Kl 1120 - 1220 lunsj

Kl 1220 - 1305 Wagles andre foredrag (se ovenfor).

Kl 1305 - 1320 kaffe/te

Kl 1320 - 1500 Drøfting av pilegrimserfaringer sammen med de fremmøtte

 

Pris: Kr 390,- pr person inkusiv lunsj

Påmelding på våre nettsider.


Del denne artikkel på e-post