21.-23. september: Inspirasjonssamling i AnamCara

21.-23. september: Inspirasjonssamling i AnamCara

 

Inspirasjonssamling i AnamCara 

21.-23. September 2018
 

UTSTEIN PILEGRIMSGARD
- En samling for alle som er interessert i keltisk kristen spiritualitet.

Ruth og Graham Booth fra Shetland blir med på inspirasjonssamling for Anam Cara i sept. De har tidligere bodd på Lindisfarne og ledet den verdensomspennende  Community of Aidan and Hilda.

En helg for dem som vil bli kjent med keltisk spiritualitet og Anam Cara- fellesskapet i Norge.

 

Program (med forbehold om endring):

Fredag:

Ankomst i løpet av ettermiddagen.      

Kveldsmat kl. 18.00

Velkomst og presentasjon. Aktuelle nyheter.

Åpen kveldsgudstjeneste i Utstein Kloster kirke kl. 20.30.

 

Lørdag:

08.00    Morgenbønn og frokost

09.30    Inspirasjonsforedrag.

12.00    Lunsj

13.00    Ut på tur

16.00    Årsmøte

18.00    Middag

19.30    Fellesskapskveld på Pilegrimsgarden.

 

Søndag:

08.30    Morgenbønn og frokost

10.00    Gudstjeneste på Pilegrimsgarden.

11.00    Kirkekaffe og oppbrudd

 

Pris: Kr. 1.950 pr person i enkeltrom, kr. 1.800 pr. person i dobbeltrom.

 

Vi fyller opp Pilegrimsgarden først og deretter vil vi leie rom på hotellet.

Andre løsninger kan bli aktuelle ved behov.

Påmelding via Pilegrimsgarden sin nettside www.utsteinpilegrimsgard.no/påmelding.

Vennligst gi beskjed i god tid om spesielle diett-behov.


Del denne artikkel på e-post