15. - 17. juni: Katolsk retreat med bror Haavar Simon Nilsen fra St. Dominkus kloster i Oslo

15. - 17. juni: Katolsk retreat med bror Haavar Simon Nilsen fra St. Dominkus kloster i Oslo

15. - 17. juni: Katolsk retreat med bror Haavar Simon Nilsen fra St. Dominkus kloster i Oslo

Tema: JAKOBSSTIGEN OG ENGLEKAMPEN

Mer informasjon finner du her.

Programmet kan du se her.

«JAKOBSSTIGEN OG ENGLEKAMPEN»

Utstein Pilegrimsgard og Katolsk forum i Stavanger (St. Svithun menighet)

inviterer deg til

retrett med bror Haavar Simon Nilsen fra St. Dominkus kloster i Oslo.

 

De bibelske fortellingene bærer i seg et mangfold av personer og skildringer, livsløp, enkeltøyeblikk, vekst og åndelig og menneskelig utvikling. Vi møter de rene og de urene, ofte i en og samme person. Vi er vitne menneskelig og guddommelig storhet, ydmykhet og tro, men også menneskelig uærlighet, feighet og tvil. De bibelske skildringene gir rom for hele mennesket, og viser oss ikke minst hvordan Gud møter mennesket der det er, og former det over tid.  

 

Retretten inviterer til et studie av utdrag av 1. Mosebok, der vi dybdeleser livsløpet til Jakob, sønn av Isak. Samlingene under retretten blir en form for «lectio divina», en langsom lesning av bibelen, der vi leser våre egne liv i lys av knyttet til temaene sannhet, sårbarhet og rom for gudserfaring og levd liv i alle livets dimensjoner. Ingen forberedelser er nødvendig, men ta med bibel. 

 

Om bror Haavar Simon Nilsen:

Haavar Simon Nilsen er ordensbror i Dominikanerordenen (siden 2005) og er utdannet tømrer, landskapsarkitekt og teolog. I sine teologiske studier har han blant annet skrevet bacheloroppgave om menneskets forhold til døden, og en mastergrad fra Universitetet i Oxford om troens forankring i liturgien sett i lys av handling og relasjon, basert på filosofen John Macmurray. Etter endte studier i Frankrike og England ble han del av fellesskapet i St. Dominikus kloster og presteordinert høsten 2012. Mange kjenner han fra avisspaltene som samfunnsengasjert og dialogrettet, med søken etter troens forankring i levd liv. 

 

Retretten varer fra fredag 15. juni kl 17 til søndag 17. juni kl 14.00.

For spørsmål kontakt: Astrid Nitter Engen fra Katolsk forum i Stavanger på tlf 450 49 825 eller Arvid Kaspersen fra Utstein Pilgrimsgard  på tlf 468 15 769.

 

Pris:

Kr 2300 (Retrett inkl. overnatting  på pilgrimsgarden og alle måltider)

Kr 2500 (Retrett inkl. overnatting  på Utstein kloster hotell og alle måltider)

Kr 1200 (Retrett og alle måltider, uten overnatting).                                           

 

Påmelding til Utstein pilgrimsgard: www.utsteinpilegrimsgard.no  (påmeldingskjema)

Påmeldingsfrist: Mandag 7. mai.

 

Adresse: Utstein pilgrimsgard, Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy.

Skyss/veibeskrivelse: Med egen bil kommer du fram ved å kjøre E 39 og så følge skiltene mot Utstein Kloster. Pilegrimsgarden ligger like ved veien mellom hotellet og klosteret.

Buss nr.10 går hver time mellom Stavanger og Rennesøy. (holdeplass 24). Enkelte ruter har overgang til buss nr. 33, Fjøløy/Mosterøy ved Sokn bomstasjon. Det er også mulig å bli hentet ved bomstasjonen etter nærmere avtale tlf 468 15 769.

Det går kystbuss både fra Aksdal hver annen time (www.kystbussen.no). Gå av på Mosterøy. Derfra må dere på forhånd avtale henting.

Det er 7 km fra E 39 til Pilegrimsgarden. Dersom noen har ledig plass i egen bil: si gjerne ifra til pilegrimsgarden på forhånd, da kan vi kanskje kople skyss på den måten

 

 

   

 

 


Del denne artikkel på e-post