16.-20. novembe: Retreat med veiledning (Ignatiansk) - Felles start men fleksibel slutt

16.-20. novembe: Retreat med veiledning (Ignatiansk) - Felles start men fleksibel slutt

 

Riktige datoer er 16. - 20. november. Vi beklager at det har stått feil i noen e-poster.

 

Ignatiansk retreat med felles start og fleksibel slutt.

Oppstart fredag 16. november kl. 18.00 for alle

Varmt måltid kl. 19.00 * Velkomstsamling kl. 20.00

Fleksibel avslutning fra søndag ettermiddag/kveld frem til formiddagen tirsdag 20. november.

 

VIKTIG!

Dette er en retreater med felles start og fleksibel slutt. Det vil si at du kan delta så lenge det passer deg. I din påmelding kan du skrive når tid du ønsker å avslutte. Ta kontakt om du har spørsmål om dette. Det er også fint om du gir beskjed dersom du har spesielle behov.

 

Retreater i ignatiansk tradisjon er preget av stillhet, ettertanke og veiledning.

Måltidene skjer i stillhet, de fleste til musikk.

Gudstjeneste med nattverd, samtale med veileder, de faste måltidene og en stille kveldssamling gir rammen for dagene. Utover dette legger den enkelte deltaker opp innholdet i samarbeid med sin veileder.

Den enkelte oppfordres til å kjenne etter hva han/ hun lengter etter og hva Gud leder og inviterer til.

 

Stillheten er et av de viktigste virkemidlene i den ignatianske retreaten.

Stillheten hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme.

Lengselen er ledetråden i retreatprosessen. Den daglige samtalen hjelper deg til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du kan svare på Guds tiltale.

Ta med deg: Bibel, skrivesaker og passende turklær for årstiden.

 

Se også var Facebookside for dette arrangementet.

 

Pris: kr 1.000 pr døgn inkludert overnatting, alle måltider, retreat og individuelle veiledningssamtaler. Mulighet for redusert pris for spesielle grupper eller ved spesielle behov. Ta kontakt om dette.


Del denne artikkel på e-post