04. - 07. april: Temaretreat med Leif Gunnar Engedal

04. - 07. april: Temaretreat med Leif Gunnar Engedal

Temaretreat med Leif Gunnar Engedal

Tema: Ansikt til ansikt med forsoningens Gud.

 

Alle som lever et vanlig menneskeliv vil før eller siden stilles overfor spørsmålet om «forsoning». Spørsmålet har mange skikkelser: Hva gjør jeg når relasjonen til andre blir smertefull konflikt? Hvordan forholder jeg meg til min egen skyld og mitt ansvar? Hva med savnet og den dype lengselen som aldri ble møtt? Hva kan det innebære å forsone seg med livet slik det nå engang ble? Retreaten inviterer til arbeid med slik spørsmål med utgangspunkt i en refleksjon over ‘personlig bønn’ som eksistensiell grunnposisjon.

 

Leif Gunnar Engedal er professor emeritus i sjelesorg og religionspsykologi. Han har arbeidet ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad og Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo. De senere årene har han engasjert seg i retreatbevegelsen og arbeidet med studier i kristen spiritualiet. Medleder: Gunhild Andersen

 

Oppstart med inspirasjonskveld tordag kl. 18.00 og slutt etter middag søndag kl. 13.00.

 

Skulle du ikke ha anledning å delta fra start tordag, kan de bli aktuelt med oppstart fredag kveld hvis de er ledige plasser. Deltakere som deltar hele perioden fra oppstart torsdag blir prioritert. Du må oppgi din ankomst når du melder deg på retreaten.

 

Pris:

Ved oppstart torsdag: Kr 3000,- (inkludert inspirasjonskvelden). Ved oppstart fredag: kr 2200,-. Rabatt for ektepar. Se våre nettsider for nærmere prisinformasjon.

 

Hvis du ikke har anledning å delta på en hel retreat, kan du likevel høre Leif Gunnar på en egen inspirasjonssamling torsdag kveld, den 4. april. Mer informasjon finner du om du klikker her.

 

Program (Endringer kan komme)

 

Inspirasjonskveld torsdag 04.april kl 18-21
 

Tema: Forsoning - Guds bankende hjerte for verden
 

 

Temaretreat torsdag 04. til søndag 07. april

 

Tema: I forsoningens tjeneste

Retreaten starter med inspirasjonssamlingen torsdag kveld. Det er noen gjester som starter fredag kveld.

 

Fredag 5.4.

Stille tid utenom foredragene og stille måltider
 

08.30 Morgenbønn
09.00 Frokost
10.00 Samling: Stillheten som virkemiddel . Ulike måter å be på.
11.00 Tekstmeditasjon.

 

Kaffe og te tilgjengelig.
Stille tid

12.45 Middagsbønn
13.00 Lunsj

Stille ettermiddag fram til  kveldsmat kl 19.00

16.30 Ettermiddagskaffe
18.00 Velkomst nye deltakere.
18.30 Informasjon for nye deltakere (om stillhet og ulike måter å be på)
19.00 Kveldsmat
20.00 For Guds åsyn- bønnen som eksistensiell basisposisjon
21.30 Kveldsbønn - som fortsetter med stille bønn til 22.15


Lørdag 5.4

08.30 Morgenbønn
09.00 Frokost
10.00 Bønnen som basisposisjon forts
11.30 Kaffe

12.45 Middagsbønn
13.00 Lunsj
 

Stille ettermiddag fram til ettermiddagskaffe 16.30.
Tid for tur
 

16.30 Ettermiddagskaffe
17.00 Ansikt til ansikt med forsoningens Gud
19.00 kveldsmat
21.00 Kveldsbønn
Som fortsetter med stille bønn til 21.45
 


Søndag 7.4.
 

08.30 Morgenbønn m nattverd
09.15 Frokost
10.15 Ansikt til ansikt med forsoningens Gud
12.30 Under Guds kjærlige blikk: Tilbakeblikk
13.00 Lunsj
14.00 Avreise

 

 

.


Del denne artikkel på e-post