Gladnynhet: Vi kjøper hus i Kolneshagen 7

Gladnynhet: Vi kjøper hus i Kolneshagen 7

Utstein Pilegrimsgard kjøper hus i Kolneshagen 7.

Det betyr 5 ekstra rom og 9-10 ekstra sengeplasser.

 

Det har lenge vært en utfordring at kapasiteten på Pilegrimsgarden er så begrenset. Nå har Reidun og Odd kjøpt seg leilighet i Vikevåg, og styret har avtalt å kjøpe deres bolig i Kolneshagen 7. Dette er en stor glede for oss!

Riktig nok kommer vil til å savne å ha Reidun og Odd her i nabolaget, men de vil like fullt være engasjert på Pilegrimsgarden også fremover, heldigvis!

I forbindelse med flytting, utvask og møbelering håper vi det er flere som kan tenke seg å stille opp. Vår vennering, Pilegrimsgardens venner, har skrevet et brev som dere kan lese nedenfor. Nå håper vi det er mange som vil være med å dele gleden med oss, og at vi kan samles til noen dugnadsdager i mars/april.

 

Her er brevet fra Pilegrimsgardens venner:

 

Gledelig og spennende nyhet

Vi har fått en gledelig melding om at styret for Utstein Pilegrimsgard har gjort vedtak om å kjøpe huset til Reidun og Odd - de har kjøpt leilighet på Vikevåg og skal flytte i løpet av mars måned. 

Dette vil gjøre Pilegrimsgarden i stand til å ta imot flere gjester samt å legge forholdene bedre til rette for husfolk. 

I den forbindelse ber Utstein Pilegrimsgard om ekstra innsats fra sine venner:

Dugnader

1.  18.-20. mars/flyttedugnad

2.  25.-27. mars/sette opp vegg i stue og loftstue i huset - for å få to ekstra soverom

3.  25.-27. mars/montering av møbler

4.  1.-3. april/utvask og klargjøring av huset til retreat som starter 4. april

Vi trenger en oversikt over hvem/hvor mange som kan være med og ber deg allerede nå gi melding om hvilken dag du kan være med – vennligst meld fra til Inghild West på mailadresse inghild.west@getmail.no eller telefon nr. 92692764. Fint hvis du oppgir telefonnummer også!

 

Innsamling til møbler

Styret utfordrer venneringen til å starte en innsamling øremerket møbler til huset. En person har allerede meldt seg med et beløp.  Har du anledning til å bidra er det et kjærkomment tilskudd. Bruk kontonummer 3000.22.37667 merkes «møbler.» Du kan også gi en gave til dette på Vipps nr: 128168

 

Med vennlig hilsen

Komiteen for Pilegrimsgardens venner v/Inghild West

 


Del denne artikkel på e-post