Fortelleropera - Det innerste lyset, av Johannes av korset