Fagdag i Åndelig veiledning - overnatting, servering og tid til refleksjon

Fagdag i Åndelig veiledning - overnatting, servering og tid til refleksjon

Fagdag i Åndelig veiledning - overnatting, servering og tid til refleksjon

 

Bispemøtet arrangerer fagdag i Åndelig veiledning mandag 25. mai på Utstein kloster.

Tema:

Å skjelne - bedømme åndene

 

Tema for fagdagen i åndelig veiledning er å skjelne åndene i ignatiansk veiledning. Fagdagen retter seg spesielt mot prester, diakoner og andre medarbeidere i Den norske kirke, men den er åpen for alle.

 

Utstein Pilegrimsgard tilbyr overatting, servering og mulighet for en smak av retraet eller en pilegrimsvandring i tilknytning til fagdagen.

 

 

Fagdagen i Åndelige veiledning er fra kl. 10.00 - 16.00 mandag 25. mai.

 

Ønsker du tilslutningsdøgn og servering, har du mulighet til å stanse igjen og oppleve den unike naturen på Utstein, så vil vi ta imot deg og bidra til et godt, innholdsrikt og meningsfylt opphold. Du kan selv velge når du vil komme og når du vil reise. Hos oss kan du bo komfortabelt og rimelig fra søndag til mandag, mandag til tirsdag, eller begge nettene.

Når vi vet hvor mange som vil overnatte, setter vi sammen et passende program ut over selve fagdagen i Åndeilg veiledning. Du deltar på de delene av programemt du ønsker. Aktuelt innhold kan være omvisning i klosteret, pilegrimsvandring i nydelig natur i nærområdet og tid til stillhet og bønn. 

 

Send en e-post til retreat@utsteinpilegrimsgard.no dersom du ønsker noe av dette, og oppgi når tid du planlegger å komme og reise igjen:

 

Overnatting med froksot: Kr 600,-

Kveldsmat søndag: Kr 170,-

To retters middag mandag (etter seminaret): Kr 220,-

Enkel kveldsmat mandag: Kr 100,-

To retters lunsj tirsdag: Kr 170,-

 

Påmelding til selve fagdagen må gjøre på Bispemøtet sine nettsider. Les mer om dette her.


Del denne artikkel på e-post