Priser og betaling

Les teksten nedenfor før du går videre til påmelding

 

Gå videre til påmelding her

 

Informasjon om priser og betalinger:

Prisene på våre arrangement kan variere, og hvert arrangement prises ut fra kostnader med arrangementet. Vi har 6 gjesterom på Pilegrimsgarden. På noen arrangement, kan vi ha flere enn 6 gjester, og vi leier da ekstra rom på hotellet like over veien.

 

Dette er standdardprisene:

De første 6 gjestene som bor på Pilegrimsgarden betaler kr 1000,- pr døgn.

Øvrige gjester betaler kr 1300,- pr døgn og bor da på hotellet. Alle måltider og alle arrangement er på Pilegrimsgarden.

På noen få arrangement kan det være muig for deltakere å bo hjemme. Prisen for de som bor hjemme er kr 700,- pr døgn og inkluderer alle måltidene, men ikke overnatting.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er standardpriser. Enkelte arrangement kan bli priset annerledes. Du vil finne eksakt pris i brosjyren for hvert arrangement.

 

Påmelding:

Påmelding er bindende. Hvis avmelding skjer innen 14 dager før start, betaler du kr 500,- i depositum. Du vi da får faktura på depositumet på e-post eller i posten. Dersom avmelding skjer sendere enn 14 dager før start, gir vi ikke refusjon. Du får da faktura på hele beløpet på e-post eller i posten.

 

Sykdom:

Hvis årsaken til avmelding er sykdom, kan du søke om refusjon fra din reiseforsikring. Du må da kontakte din lege snarest mulig og be om legeerklæring som du sender til ditt forsikringsselskap. Dette gjelder selv om avmeldign skjer tidligere enn 14 dager før arrangementet (se ovenfor).  

 

Betaling:

Det er ønskelig at du betaler med kort på vår bankterminal ved ankomst. Du kan få tilsendt faktura desom du ber om dette.

 

Du må gjerne ta kontakt dersom du har spørsmål.