Pilegrim


Hva er pilegrimsvandringer på Utstein Pilegrimsgard?

Å være på pilegrimsvandring er å sette av noen timer eller dager til deg selv. Du kan legge til side oppgaver og ansvar, roller og titler, mobiltelefon, aviser og bøker. Ja du kan faktisk bevilge deg litt tid uten krav og forventninger fra familie, venner og kollegaer.

Våre pilegrimsarrangement er både historiske og kulturelle opplevelser. Å gå på historiske veier til hellige steder gjør pilegrimsvandringer til en opplevelsesreise. På samme tid er det å gå ute i flott natur en påminnelse om Guds nærvær gjennom det skapte og det levende.

Noen av pilegrimsvandringene våre er bare en kort etappe, andre kan gå over flere dager.

Nedenfor kan du lese mer om det å være en pilegrim, og du finner også en oversikt over våre kommende arrangementer.