Vilkår for påmelding

PRISER OG BETALING
 

VIKTIG OM PÅMELDING:

Etter påmelding vil du motta en e-post med bekreftelse. E-posten sendes ut fra vårt system som heter Agrando Medarbeideren. Følg med i innboks og søppelpost.

Prisene på arrangementene våre varierer. Du må derfor se på prisinformasjonen på hvert enkelt arrangement. 

Pilegrimsgarden har kun 7 overnattingsrom, for påmeldte utover det benytter vi vårt gjestehus som ligger få minutter fra Pilegrimsgarden. De som melder seg på våre arrangementer først bor på Pilegrimsgarden.

Alle måltider og program foregår på Pilegrimsgarden.

 

Betaling

Vi ønsker at betalingen gjøres på vår bankterminal ved ankomst. Betalingen kan også overføres til kontonr: 32052161095. Husk å merk betalingen med navn og retreat.

Dersom firma/menighet skal betale kan vi sende faktura. Send oss en mail med informasjon.

Påmelding er bindende. Dersom avmelding er nødvendig på grunn av sykdom kan du søke om refusjon fra din reiseforsikring. Ta kontakt dersom du må kansellere påmeldingen av andre årsaker.

 

Individuell løsning:

Hvis våre priser skulle være til hinder for at du kan delta, vennligst ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Telefon: 468 15 769

E-post: utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no