Er retreat bare for spesielt interesserte eller noe også for deg?


  Hvem treffer vi på retreater og hva gjør vi på en retreat?

I denne artikkelen vil vi gi litt utfyllende informasjon til deg som vil vite litt mer om retreater på Utstein Pilegrimsgard.

 


Innledning:

La oss bare starte med det enkleste først: Retreat er for alle! 
Enhver kan trenge noen dager med avkobling, stillhet og tid til ettertanke. Mulighet for turer i nydelig natur og vakre omgivelser, god forpleining med hjemmelaget mat og et miljø preget av raushet og varme kan være godt for oss alle sammen.  

Samtidig er vi som mennesker ulike på så mange måter. Noen ønsker aktiviteter, andre synes det sosiale er viktigst, mens noen trenger bare tid til å være stille og gjerne prate med en veileder om livet, troen eller tvilen. 

Gjennom et variert program håper vi mange kan finne noe som kan passe med den person hver enkelt er og den enkeltes ønsker og behov. 

 

Hvem treffer du på retreater?

Når du kommer til retreat på Utstein, kan du presentere deg bare med fornavn. 

Vi spør ikke hvem du er, hva du gjør, mener eller hva du har lykkes eller mislykkes med gjennom livet. Du er varmt velkommen som deltaker på retreater på Utstein Pilegrimsgard uavhengig av ditt ståsted i tro eller tvil, politiske overbevisning, din legning eller dine roller i samfunnet. 

Så hvem møter du på en retreat da? Jo, andre mennesker som har et fornavn, slik som deg. Bare det.

I tillegg møter du et lederteam som med den største glede vil ta imot deg som den du er og sørge for at lysene er tent på boret, god servering, samtaler og noen ganger litt undervisning eller forbønn.

 

Hva gjør du på en retreat?
 

Det viktigste du gjør på en retreat er å være til stede, til stede i ditt eget liv slik det er akkurat nå. Når du klarer å legge til side alt annet som preger deg i hverdagen, alle krav og forventninger, oppgaver og ansvar, PC og mobiltelefon, kan du være helt til stede i ditt eget liv. Det åpner for at du kan oppdage, kjenne og ta på alvor dine egne lengsler og behov. 

Når du er på retreat og støyen er borte, åpnes det for en unik ressurs i livet, nemlig stillheten, den stillheten der du kan ta deg selv på alvor. 

Gjennom morgenbønn og kveldsbønn, stille måltider med musikk, noen temasamlinger og samtale med veileder, bibelmeditasjoner og forbønn, håper vi det vil åpne seg en vei videre på livsvandringen din, sammen med Jesus. 

 

Avslutning: 

Våre veiledere er ikke terapeuter eller behandlere. Utgangspunktet vårt er ikke et problem eller utfordring i livet, en sorg eller krise. Vårt team av ledere er medvandrere vil gjerne gå et lite stykke på livsvandringen sammen med deg, samme hvordan livet ditt er akkurat nå. Vårt utgangspunkt er å løfte blikket mot troens, håpets- og kjærlighetens Gud. 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post