Individuell åndelig veiledning / individuelle samtaler.


Utstein Pilegrimsgard tilbyr personlige samtaler med åndelig veiledning. 

 

 

Åndelig veiledning har som mål å hjelpe den som søker veiledning til å oppdage hvor og hvordan Gud er virksom i livet. Åndelig veiledning etter ignatiansk tradisjon tar utgangspunkt i den enkeltes erfaringer med Gud gjennom bønn og ellers i livet. Veiledningssamtalene må ikke forveksles med krisehjelp, rådgivning eller terapi.

Den som søker veiledning, anbefales å sette av daglig fokustid med Gud/bønn med påfølgende refleksjon over hva som skjedde. Refleksjonsnotatene kan være utgangspunkt for samtalen med veileder.

Vi er en gruppe personer tilknyttet Utstein Pilegrimsgard som på ulike måter har fått erfaring med og opplæring i denne formen for åndelig veiledning. Vi har selv hatt gleden av å gå i slik veiledning, og har opplevd det både befriende og utfordrende.  

Veiledningssamtalene er underlagt taushetsplikt. Samtalene foregår etter avtale på forskjellige steder innen Stavanger bispedømme. 

Dersom du er lurer på om dette er noe for deg, ta gjerne kontakt med undertegnede slik at vi kan finne det ut sammen. 

Kontaktperson er diakon Inger Liv Thaule

E-post: ingerlthaule@gmail.com 
Telefon: 974 36 717

 


***

(Retreater med daglig ignatiansk veiledning  og «Erfaringsbasert kurs til fordypning av tros og bønneliv» vil også gi deg mulighet til å få prøvd å gå i åndelig veiledning.)

_________________ 

 

Det er ingen fast pris for samtaler med Åndelig veiledning, men som en gjenytelse for samtalene, er vi takknemlige for en gave til Utstein Pilegrimsgard, konto nr. 3000.22.37667 eller til VIPPS nr 128168.

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post