UTGÅR: 06. - 08. mai: Par-kurs med innsikt fra Enneagrammet - med Nina Sjøvoll


DETTE KURSET UTGÅR I 2022.

 

På grunn av stor etterspørsel og lange ventelister på oppfølgingskurs i Enneagrammet, har vi sett oss nødt til å prioritere disse. Denne helga har derfor blitt omdisponert til et ekstra oppfølgingskurs. 

Vi anbefaler deg å lese mer informasjon om innføringskursene og oppfølgingskursene våre, og ønsker deg varmt velkommen til disse enten alene eller sammen med ektefelle/partner. 

Selv om dette ikke er par-kurs, er innføringskursene og oppfølgingskursene en god investering i parforholdet.  

 

 

 

 

_____

 

Par-kurs i retratramme med Enneagrammet og instinkter som tema

Leder: Nina Sjøvoll 

 

Opplever dere i parforhold at kommunikasjonen i blant leder til misforståelser eller uenighet? Eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han?

Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part, eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon. 

 

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om seg selv og partneren, og hvordan dere tenker og kommuniserer. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende? og hva betyr ordene for dere og hvordan kan de oppfattes av den andre?

 

Vi skal også jobbe med Instinkter som også har stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene sitter dypt i oss og kan være svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig hva vi verdsetter høyt og hva som ikke betyr så mye for oss.

 

Dette er et åpent kurs for alle, og det er ingen forutsetning at du har deltatt på krus i Enneagrammet tildigere, eller har kjennskap til det fra før.

 

Start: Fredag kl. 18.00.

Slutt: Søndag kl. 16.00.

Pris: Kr 4400,- pr par

 

Påmelding på våre nettsider


Nyttig informasjon:

Nedenfor finner du litt utfyllende informasjon om Enneagrammet. Dette parkurset et ikke det samme som et innføringskurs i Enneagrammet, men du vil få en kort introduksjon til Eneagrammet og deretter erfare hvordan elementer fra Enneagrammet kan være til nytte og glede i parforholdet.

Vi minner om at det ikke er en forutsetning at du har deltatt på grunnkurs i Enneagrammet tidligere eller at du har kjennskap om det fra før. Alle er velkommen på dette kurset.

 

Vi anbefaler at du lytter til Nina sin podcasst om enneagrammet som du finner her. 

Mer om Enneagrammet:

Enneagrammet er en modell som viser 9 ulike personlighetstyper og deres ulike måter å forstå verden på og å kommunisere på. Enneagrammet gir ansatte, kolleger og ledere mulighet til å forstå egen og andres reaksjonsmønster og kommunikasjonsstil på en bedre måte, både på det personlige og profesjonelle plan.

Modellen forbauser de fleste som lærer om den, fordi den på en presis og dyp måte forteller noe om oss selv.

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har også røtter flere tusen år tilbake og man finner spor av Enneagrammet i alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Det viser våre ulike adferdsmønster og hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot». Den hjelper oss til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er åndelig verktøy som gir oss større nærhet til Gud, og som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Den første Enneagramboken på norsk, ”Sjelens ni ansikter” kom ut i 1991.

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Sogneprest i Lommedalen Knut Grønnvik beskriver følgende: ”Enneagrammet har hjulpet meg til å bli mer raus mot meg selv og andre. Og det har gitt meg gode spor å følge på vei mot vekst. Jeg skjønner bedre hvorfor jeg gjør de samme tabbene om igjen, og aner samtidig hva som kan skape endring.”


Kurset arrangeres i rammen av retreat. Det vil si at vi har tilbud om tidebønner og måltider i stillhet til musikk. Mulighet for å dele tanker om kveldene.

Par-kurset er i hovedsak lagt opp til undervisning, men det vil også være morsomme øvelser og anledning til refleksjon i plenum.

 

Du kan lese om Enneagrammet her: http://ninasjøvoll.no/enneagrammet/

Du kan lese om Nina Sjøvoll her: http://ninasjøvoll.no/om-meg/

 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post