03. - 05. juni: Temaretreat med Areopagos og Erik Aarmo


Vår tradisjonelle temaretreat i samarbeid med Areopagos er lagt til denne første helga i juni. 

Hovedleder: Erik A. Ravnås Aarmo

 

 

Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på.

Henri Nouwen. 

 

Etter Kristus

Etter Kristus er et nettverk for kristen trospraksis. Vi omsetter Jesu liv og lære til konkret handling. Gjennom øvelser, repetisjon, ritual og rytme kler vi av oss gamle laster og tar på oss gode vaner, sammen med hverandre og Han som sier «Se, jeg gjør alle ting nye!»

 

Jesusdojo

«Dojo» er det japanske navnet for treningsstudio og betyr «stedet for veien». Å formes av Jesus gjøres gjennom konkret øvelse, refleksjon rundt praksiserfaring og teoretisk fordypning. Ikke minst lærer vi Gud og oss selv å kjenne gjennom å trå ut av komfortsonen. Derfor kaller vi gjerne dette for jesusdojo - stedet for å lære Jesu vei.

 

Styrke på trosveien

Eirik vil dele erfaringer fra konkret trospraksis som gir trygghet og påfyll på livsveien, både i bratte bakker og på flat mark. Gjennom øvelser, jesusmeditasjoner og tid til stillhet får vi gode verktøy til vårt eget trosliv. Vårt ønske er at retreaten skal være både oppmuntrende, forfriskende, utviklende og utfordrende, men fremfor alt et godt møte med Jesus i stillhet og bønn.

 

Eirik Aarmo:

Erik Ravnås Aarmo er lærer på Tryggheim ungdomsskole og aktiv i Bymenigheten — Sandnes. Han er også tilknyttet praksisnettverket «Etter Kristus» som siden 2009 har arrangert såkalte Jesus-dojoer, der deltagerne lager og gjennomfører aktiviteter inspirert av noe Jesus sa eller gjorde. Erfaringene fra dette resulterte nylig i boka «Veiarbeid. Å følge Jesus, ett eksperiment av gangen» som Aarmo har skrevet sammen med bl.a. Stian Kilde Aarebrot.

 

Nærmere om Areopagos:

Vi har hatt stor glede av samarbeid med Areopagos i mange år. Nedenfor kan du lese hvordan de presenterer seg å sine nettsider:

 

Areopagos er en møteplass for mennesker og deres tro.

Vi arbeider for at mennesker skal møte respekt for sin åndelige lengsel og tro, oppleve nestekjærlighet, bli verdsatt – og erfare Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

 

MØTESTEDER. Vi ønsker å nå dette målet gjennom arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong – i eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet.

ØKUMENISK. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift.

Les gjerne mer på Areopagos sine nettsider ved å klikke her.

 

Start: Fredag 03.06. kl. 18.00.
Slutt: Søndag 05.06. kl. 14.00.

 

Pris: Kr. 1950,‐ pr. person i enkeltrom / kr. 1800,‐ pr. person i dobbeltrom.

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement.
 

Påmeldig på våre nettsider

 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post