28. - 30. april: Temaretreat med Areopagos og Fredrik Krunenes


Vår tradisjonelle temaretreat i samarbeid med Areopagos er lagt til april 2023. 

Hovedleder: Fredrik Krunenes

 

Tema: Hverdagsrytmer for en bærekraftig tro

I denne temaretreaten i samarbeid med Areopagos, vil vi utforske hvordan sunne og gode trospraksiser kan bære den enkelte i hverdagen. Vi vil høre mer om slike hverdagsrytmer, og teste ut noen av dem. Det vil også kobles til tanken om et fleksibelt kommunitetsliv, der man praktiserer tro sammen med andre på jevnlig basis.

 

Fredrik Krunenes jobber til daglig som baptistpastor, og i Areopagos som leder av Etter Kristus-fellesskapene. Etter Kristus-fellesskapene er kommunitetsarbeidet til Areopagos, som legger til rette for at folk i alle aldre og livssituasjoner kan koble seg på livgivende rytmer til hjelp for å følge Jesus i hverdagen.

 

Nærmere om Areopagos:

Vi har hatt stor glede av samarbeid med Areopagos i mange år. Nedenfor kan du lese hvordan de presenterer seg å sine nettsider:

 

Areopagos er en møteplass for mennesker og deres tro.

Vi arbeider for at mennesker skal møte respekt for sin åndelige lengsel og tro, oppleve nestekjærlighet, bli verdsatt – og erfare Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

 

MØTESTEDER. Vi ønsker å nå dette målet gjennom arbeid i Skandinavia, Kina og Hongkong – i eget arbeid og i samarbeid med likeverdige partnere. Areopagos vil utføre sin misjon gjennom å skape møtesteder, styrke nettverk og fremme arbeid preget av kristen fordypning og respekt for andres erfaringer av åndelighet.

ØKUMENISK. Areopagos står i en økumenisk tjeneste, rotfestet i en luthersk arv. Hos oss skal en helhetlig spiritualitet gi seg uttrykk i en miljø- og samfunnsetisk profil og drift.

Les gjerne mer på Areopagos sine nettsider ved å klikke her.

 

Start: Fredag kl. 18.00.
Slutt: Søndag kl. 14.00.

 

Pris: Kr. 2.200,‐ pr. person i enkeltrom / kr. 2.000,‐ pr. person i dobbeltrom.

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement.
 

Påmeldig på våre nettsider

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post