15. - 18. november: Retreat for prester og forkynnere med Eyvind Skeie


Retreat for prester og forkynnere

 

 

Retreat handler om å senke skuldrene. Om å ta et skritt til siden.
Retreat er enkelhet, stillhet og konsentrasjon.

Start mandag 15. november kl. 18.00 med kveldsmat. Ankomst fra kl. 17.30.
Slutt torsdag 18. november kl. 10.00 etter frokost.

 

Dette er en retreat som spesielt retter seg mot prester.

 

Eyvind har sendt oss denne hilsenen:

Jeg ser frem til å være på Utstein i disse dagene. Utstein kloster syklusen, som avsluttet Alfred Hauges forfatterskap, har betydd noe avgjørende for meg i de formende årene, ikke minst «Mysterium», hvor han forener klosterets ytre virkelighet med dyp troserkjennelse. Jeg gleder meg også til å være sammen med dere som står i forkynnelsens tjeneste i kirken. Selv har jeg kun vært menighetsprest i fem år, men jeg har alltid hatt den pastorale identitet som grunnlag for min yrkesutøvelse, enten det var som forfatter, salmedikter eller kulturaktør på ulike felt.

Under dagene på Utstein håper jeg å kunne bidra på en måte som setter dere i sentrum, både personlig og når det gjelder forkynnelsen av inkarnasjonens budskap. Jeg skal forberede meg så godt jeg kan, og samtidig være åpen for det som skjer underveis og de innspill som dere kommer med.

En svensk forfatter talte om «ord som hadde reist gjennom en stor stillhet». Kanskje det er slike ord vi skal lete etter. På et sted som Utstein kloster er i hvert fall disse ordene nærmere enn ellers. Vi får lete sammen under overflaten, og håpe at ordene kan bryte vannspeilet og stige frem på en slik måte de også kan forkynnes.

 

Hilsen Eyvind S

 

 

Eyvind Skeie er prest og forfatter. 

 

Pris: Kr 4.500,– inkl. kost og losji.

 

Påmelding på våre nettsider

 

 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post