2022-2023: Erfaringsbasert kurs til fordypning i tro og bønneliv


Velkommen til erfarignsbasert kurs i tros- og bønneliv. 

 

Kurskvelder høsten 2022: 21. september, 26. oktober og 30.november

Kurskvelder våren 2023: 11. januar, 15. februar og 22. mars

Alle kveldene er fra kl. 18.00 til kl. 21.00. 

 

Vi gleder oss over at vi for femte år kan invitere til dette kurset! 

Vi vil spesielt understreke at dette er et kurs for alle som vil fordype seg i sitt eget tros- og bønneliv. Målet med kurset er ikke at du skal bli "flink til noe" men at du skal få gode redskaper til å utforske din egen tro og hjelpemidler til å utvikle ditt eget bønneliv. Vårt ønske er snarere at du skal finne trygghet og ro i din tro og din bønn. 

Du kan leser mer om innholdet i kurset her. 

 

Påmelding på våre nettsider. 

Pris kr 3500,- pr person. 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post