2022-2023: Høstens kurs til fordypning i tro og bønneliv med Åndelig veiledning


Velkommen til erfarignsbasert kurs i tros- og bønneliv. 

 

Kurskvelder høsten 2022: 27. september, 25. oktober og 29.november

Kurskvelder våren 2023: 24. januar, 21. februar og 28. mars

Alle kveldene er fra kl. 18.00 til kl. 21.00. 

 

Vi gleder oss over at vi for sjette år kan invitere til dette kurset! 

Vi vil spesielt understreke at dette er et kurs for alle som vil fordype seg i sitt eget tros- og bønneliv. Målet med kurset er ikke at du skal bli "flink til noe" men at du skal få gode redskaper til å utforske din egen tro og hjelpemidler til å utvikle ditt eget bønneliv. Vårt ønske er snarere at du skal finne trygghet og ro i din tro og din bønn. 

Du kan leser mer om innholdet i kurset her. 

 

Påmelding på våre nettsider. 

Pris kr 3500,- for kurs, servering og to individuelle samtaler. 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post