2023-2024: Høstens kurs til fordypning i tro og bønneliv med Åndelig veiledning


Velkommen til erfarignsbasert kurs i tros- og bønneliv. 

 

Kurskvelder høsten 2023: 26. september, 24. oktober og 28.november

Kurskvelder våren 2024: 30. januar, 20. februar og 19. mars

Alle kveldene er fra kl. 18.00 til kl. 21.00. 

Vi gleder oss over at vi for syvende år kan invitere til dette kurset! 

Vi vil spesielt understreke at dette er et kurs for alle som vil fordype seg i sitt eget tros- og bønneliv. Målet med kurset er ikke at du skal bli "flink til noe" men at du skal få gode redskaper til å utforske din egen tro og hjelpemidler til å utvikle ditt eget bønneliv. Vårt ønske er snarere at du skal finne trygghet og ro i din tro og din bønn. 

Ledere: Inger Liv Thaule, Sigve Ims og Oddbjørn Stangeland 

Du kan leser mer om innholdet i kurset her. 

 

Påmelding på våre nettsider. 

Pris kr 3900,- for kurs, servering og to individuelle samtaler. 

Kr 4.500,- når arbeidsgiver betaler. 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post