Harald Olsen til minne!


Harald Olsen døde pinseaften. 

 

Det er med sorg vi har mottatt melding om at Harald Olsen er død etter lengre tids sykdom. 

Harald har vært en viktig støttespiller og bidragsyter på Pilegrimsgarden helt siden oppstarten. Hans store engasjement, dype innsikt og inspirerende formdling har vært til stor glede for mange! 

I januar 2021 ga vi ut hans siste bønnehefte, Bønn i landskap. Du kan leser mer om heftet her. 

Harald vil bli savnet i lang tid. Fred over minnet! 

 

Biskop emeritus, Erling Pettersen har skrevet minneordet nedenfor om Harald. 

 

HARALD OLSEN TIL MINNE!

 

Jeg hadde ventet på telefonen som kom pinsedag om at kulturpersonligheten, forfatteren og forskeren Harald Olsen var død etter lengre tids sykdom. En slitt utgave av Ilden fra vest, hans første pilegrimsbok med tekster fra keltisk fromhetstradisjon, ble tatt ned fra bokhylla, og jeg leste et av de mange versene om beskyttelse på veien : «Fra fødsel til alderdom/fra alderdom til død:/måtte dine to armer, Kristus, skjerme oss./Fra død til ende,/ikke slutt, men nytt liv:/måtte vi bli omplantet i nådens paradis.»

 

Det var ord han ganske sikkert hadde delt på de mange retreatsamlingene på Utstein Pilegrimsgard, der han var en viktig bidragsyter gjennom mange år. Ilden fra vest kom ut allerede i 1999, og i årene som fulgte kom det flere kvalitetsutgivelser fra Verbum forlag. I samtlige klarte han å forene dyp faglig innsikt med levende formidling av pilegrimstradisjoner fra vest, den keltiske arven. Men han gikk videre, og bøkene Den østlige pilegrims vei og Ørkenvind har gitt oss en enestående kilde til kunnskap og oppbyggelse.

 

Født og oppvokst i Tananger hadde han sterk tilhørighet til Stavanger bispedømme. Han tilegner boka Frodig fromhet i vest sin mor med ordene Til mor, som fødte meg til oppvekst på en vestvendt kyst, og med en vestvendt sjel.

 

Ikke noe sted ser vi det tydeligere enn i den siste store pilegrimsboka, Havets pilegrimer (2013). Boka er et resultat av foredrag, orienteringer og erfaringer fra  pilegrimsseilasen fra Stavanger til Nidaros med skoleskipet Gann sommeren 2011. Året før var han en sentral bidragsyter på Kystpilegrimskonferansen på Utstein Kloster. Der øste han av sin historiske og pilegrimsteologiske refleksjon. Vi er mange som har gledet oss over hans unike kombinasjon av fromhet og frodighet.

 

Tekstene hans vil fortsette å inspirere og utfordre. Og om vi kommer til å savne hans sangstemme, kan vi glede oss over musikaliteten i hans fortellinger. De vil leve lenge. De har formet oss alle , ikke bare de som er så heldige å leve på den vestvendte kysten.

 

Utstein Pilegrimsgard ga i 2010 ut  Harald Olsens bok Bønn ved havet, illustrert av Svein Magnus Håvarstein. Der finner vi det «hjertespråket» som evner å gripe helhet, kompleksitet, sammenheng og skjønnhet i livsveven. Det er dette bønnens språk som bærer, som når det heter i siste del av  «Skumringstimen»:

 

Når livets skumringstime kommer, hjelp meg Herre å gi slipp på det som må svinne og ta imot det som kommer i visshet om at du fyller alle tider med lyset fra din evighet.

 

I takknemlighet for medvandring!

 

Erling J. Pettersen

 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post