Pilegrimsforum 28. januar på Utstein Pilegrimsgard


Pilegrimsmotivet som ressurs i lokalmenigheten.

 

Utstein Pilegrimsgard lørdag 28. januar 2023

 

 

I Sverige har pilgrimsmotivet stadig mer blitt integrert i lokalmenighetenes arbeid.

Hans-Erik Lindström vil i to foredrag først presentere pilgrimens syv nøkkelord - frihet, enkelhet, stillhet, bekymringsløshet, langsomhet, åndelighet og deling. Han vil også presentere de syv ledeordene – oppbrudd, vandring, rasteplass, bønn, måltid, møter og mål – pilegrimsord som brukes i lokalmenigheten. 

I neste bolk kommer praktiske aspekter ved lokal bruk av  pilgrimsmotivet. Hvordan kan det brukes i gudstjenesten, i konfirmantarbeidet, innen diakoni, i arbeid for barn og i arbeid for eldre? Videre om lokale vandringsruter, for eksempel mellom kirker og om vandringer inne i den enkelte kirke. Videre om samarbeid med andre i lokalmiljøet, som idrettslag, historielag, natur­grupper, kommunen og så videre. Hans-Erik vil også fokusere på det å skape tradisjoner for tidebønner i lokalkirkene og å arrangere pilegrimsmesser.

Vi er svært glade for at vi denne helgen får besøk av forfatter og pilegrimsprest Hans-Erik Lindström fra Sverige. Siden han i årene 1997 - 2009 bygde opp Vadstena, Nordens første pilegrimssenter, har han blitt en frontfigur for den moderene pilegrims­bevegelsen i hele Norden. Han har skrevet mange bøker om diakoni og pilegrimsliv.

 

Det blir et variert og aktivt program med flere foredrag, samtaler, vandring til klosteret, tidebønn, glimt fra pilegrimsarbeid rundt om i bispedømmet 

– og en god lunsj på gjestfrie Utstein Pilegrimsgard.

 

Søndag 29. januar:

Kl. 11.00: Gudstjeneste med pilegrimsfokus i St. Petri Kirke i Stavanger. 

Preken: Hans-Erik Lindström.

 

Pris:

Samlingen koster kr 400,- (inkludert lunsj).

Gratis for medlemmer av pilegrimsutvalg i Stavanger bispedømme.

 

Påmelding på www.utsteinpilegrimsgard.no 

 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post