UTSATT: Pilegrimsforum 29. januar i Utstein kloster


UTSATT: Mer informasjon kommer om kort tid. 

 

TEMA: Samarbeid langs pilegrimsveien

Gjennom de årene pilegrimsmotivet har vokst fram igjen i vår tid har det også vokst fram en bred forståelse av at dette feltet favner langt videre enn det tradisjonelle kirke- og menighetsarbeid.

Kulturfeltet, skoler, historielag, næringsliv, idelle organisasjoner og ikke minst turlag og turist­foreninger har sammen med kirken på ulikt vis omfavnet pilegrimsmotivet. Derfor setter vi fokus på samarbeid langs pilegrimsveien. Hva kan ulike aktører lære av hverandre? Hva kan vi skape sammen?

 

 

 

Program

Lørdag 29. januar 10.00- 16.00  

Vi får bidrag fra biskop Anne Lise Ådnøy, daglig leder  

Preben Falch i Stavanger Turistforening, daglig leder  Øystein Dahle i Jæren Friluftsråd, pilegrims­koordinator Wenche Lindtner fra pilegrimssenteret på Avaldsnes og flere.

Det norske friluftsliv og de eksistensielle lengsler. Turistforeningens turkonsept. Fra friluftsliv til mer kultur, miljø og bærekraft? Utfordringer og muligheter med en drift som baserer seg på frivillige.

Pilegrimsmotivet som historisk ressurs og vitaliserende element i fornyelse av folkekirken. Hvordan kan vi alminneliggjøre pilegrimsmotivet?

Praktiske løsninger og innrettinger, fra Magnus Lagabøters lov til dagens allemannsrett og kommunale reguleringer. Erfaringer fra samarbeid ved utvikling av Kystpilegrimsleia og pilegrims­vandring over Jæren. Aktører og roller innen pilegrimsfeltet i Norge. Samtale og diskusjon.

 

Søndag 30. januar

Kl. 11.00: Gudstjeneste med pilegrimsfokus i St- Petri kirke i Stavanger.

 

Pris:

Samlingen koster kr 300,- (inkludert lunsj).

Gratis for medlemmer av pilegrimsutvalg i Stavanger bispedømme.

 

Påmelding Innen 15. januar på www.utsteinpilegrimsgard.no 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post