Informasjon om våre kurs med Enneagrammet


Vi tilbyr ulike kurs med Enneagrammet, både åpne kurs og kurs for grupper. 

Nedenfor vil vi orientere litt nærmere om kursene. 

 

 

Grunnleggende informasjon:

Enneagrammet er en modell som viser 9 ulike personlighetstyper og deres ulike måter å forstå verden på og å kommunisere på. Enneagrammet gir ansatte, kolleger og ledere mulighet til å forstå egen og andres reaksjonsmønster og kommunikasjonsstil på en bedre måte, både på det personlige og profesjonelle plan.

Modellen forbauser de fleste som lærer om den, fordi den på en presis og dyp måte forteller noe om oss selv.

 

Hva er Enneagrammet?

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har også røtter flere tusen år tilbake og man finner spor av Enneagrammet i alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Det viser våre ulike adferdsmønster og hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot». Den hjelper oss til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet kan benyttes som et verktøy/hjelpemiddel for å søke nærhet til Gud, og som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Den første Enneagramboken på norsk, ”Sjelens ni ansikter” kom ut i 1991.

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Sogneprest i Lommedalen Knut Grønnvik beskriver følgende: ”Enneagrammet har hjulpet meg til å bli mer raus mot meg selv og andre. Og det har gitt meg gode spor å følge på vei mot vekst. Jeg skjønner bedre hvorfor jeg gjør de samme tabbene om igjen, og aner samtidig hva som kan skape endring.”

 

Viktig:

Enneagrammet er bare et hjelpemiddel eller verktøy. På samme måte som andre teorier, metoder eller øvelser kan hjelpe oss til å tenke klarere, forstå bedre, utvide vår horisont eller utvikle våre ferdigheter, kan også Enneagramemt være til stor hjelp. Vi behøver ikke være akademikere, sosialarbeidere eller teologer for å ha glede og nytte av Enneagrammet. Våre kurs vil være til nytte for alle som deltar.

 

Målgruppe:

Enneagrammet er et verktøy for egenutvikling både for deg som privatperson, ektefelle/venn, medarbeider og leder.

 

Verdien for deg som enkeltmenneske:

En nøkkel til å forstå egne styrker og utviklingsområder.
Bli mer bevisst på deg selv og hvordan du virker på andre mennesker.
Større forståelse, raushet og toleranse for andre.
Økt trygghet i møte med andre.
Redusert stress og uro i nye situasjoner.
Kort og godt, en bedre utgave av deg selv.


Verdien for deg som kollega og leder:

Mer effektive team.
Mer fokus på oppgaven, mindre på personer.
Mindre friksjon og støy i arbeidsprosesser.
Mer humor rundt forskjellene.
Utvikling av personer og grupper, og god utnyttelse av enkeltmenneskers ressurser.
Bedre samarbeid mellom kollegaer.
Mer effektive beslutningsprosesser.

 

Kursleder Nina Sjøvoll:

Vår kursleder er Nina Sjøvoll.

Nina har mange års ledererfaring som HR sjef fra blant annet Helse Nord og Avinor. Hun har Hovedfag i helsefag, videreutdanning i Psykisk helsearbeid og Pedagogisk veiledning. Nina er også sertifisert karriereveileder fra NTNU og Enneagrammet fra 9type Instituttet i Norge. De siste årene har hun jobbet som veileder og formidler av Enneagrammet. Hun holder kurs og veileder enkeltpersoner, ledere, team og par.

______________________________

 

Nærmere om våre kurstilbud:Innføringskurs:

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på dette. Det er bare melde seg på og møte opp. På dette kurset får du en grunnleggende forståelse av Enneagrammet.

Kurset er i hovedsak lagt opp til undervisning, men det vil også være morsomme øvelser og anledning til refleksjon i plenum. Tema i kurset vil være:

•    Hva er Enneagrammet?

•    En innføring i våre tre intelligenssentre hjerte, kropp og hodesenteret.

•    Hjertesentreret; mønster 2-3-4

•    Hodesentreret; mønster 5-6-7

•    Kroppssentreret; mønster 8-9-1.

•    Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen slik at vi får økt innsikt og vokser som menneske?

 

Kurset skjer i rammen av retreat. Det vil si stille måltider til musikk og egentid til refleksjon og ettertanke. Vi har også tilbud om tidebønner som inviteres med.

 

Nytt 2022: Velg mellom fysisk eller digitalt kurs:

Fra og med 2022, tilbyr vi innføringskurset både som et helge-kurs på Utstein Pilegrimsgard og som digitalt kurs online. Dersom du velger det digitale kurset, kan du ta det når som helst når det passer deg. Du kan lese mer om både grunnkurset på Pilegrimsgarden og det digitale kurset ved på våre nettsider ved å klikke her.

 

Tips:

Selv om det ikke kreves noe forkunnskap om Enneagrammet for å delta på innføringskurset, vil du få større glede av kurset om du lytter til noen podkaster i forkant. Podkast er noen radio-program som du kan lytte til når det passer deg på din egen mobiltelefon eller pc. Klikk her for å lese mer om disse episodene og lytte til dem.

 

______________________________

 

Oppfølgingskurs / videregående kurs: Stressveiene.

 

LÆR OM STRESSREAKSJONENE TIL HVERT MØNSTER I ENNEAGRAMMET

I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til.

Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på. Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon henger nøye sammen med hvilken grunntype vi er. I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene som ”demons” – våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider . Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst. Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse kan de faktisk også vendes slik at de blir en ressurs for oss.

Kurset vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av våre essensielle stressreaksjoner.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Pilene viser i hvilken retning mønstrene våre går når vi er i stress.

Kurset skjer i rammen av retreat. Det vil si stille måltider til musikk og egentid til refleksjon og ettertanke. Vi har også tilbud om tidebønner som inviteres med.

 

______________________________

 

Oppfølgingskurs / videregående kurs: Utviklingsveiene

 

LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI (SOULCHILD)

Enneagrammet beskriver at vårt handlingsmønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for vårt møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en vanskelig barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen av oss gjennom barndommen uten å møte det vonde i verden, og heller ikke uten å utvikle mestringsstrategier for håndtere dette. Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte kommer ”løsningen” eller mestringen til uttrykk i hvilket Enneagrammmønster vi ubevisst velger. I denne prosessen forlater vi andre egenskaper og gaver som Gud allerede hadde lagt ned i oss – vi forlater vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn. De egenskapene vi forlater blir etter hvert vanskelig tilgjengelig for oss.

Gud skapte i utgangspunktet ikke dette mønstret i oss, men han skapte vår essens. Essensen er Guds unike skaperverk i oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet, vårt Enneagrammønster og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene som vårt sjelebarn fikk men som vi har mistet kontakten med. Disse egenskapene representere de ulike mønstrene i Enneagrammet og betyr at vi dypest sett egentlig har tilgang til alle egenskapene hvert enkelt Enneagrammønster representerer.

For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”. Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene som skal forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

Pilene viser utviklingsveien for hvert mønster

Kurset forutsetter en grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilket mønster du er i Enneagrammet. Hvis du er usikker men likevel interessert i kurset kan du ta kontakt med kursleder på forhånd.

Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som  tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Kurset skjer i rammen av retreat. Det vil si stille måltider til musikk og egentid til refleksjon og ettertanke. Vi har også tilbud om tidebønner som inviteres med.

 

______________________________

 

Par-kurs: Investering i parforholdet

Opplever dere som par at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han? Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part? Eller at forventninger ikke innfris, og dette igjen fører til frustrasjon?

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger. I Norge er det mest kjent som et åndelig og personlighetstype verktøy. Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner. Vi blir bevisste vår indre «autopilot» og våre mønstre som preger vårt samspill med andre.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som er lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Hvert mønster i Enneagrammet har sin kommunikasjonsstil. Gjennom kjennskap til Enneagrammet kan man få ny forståelse om selv og partneren, og hvordan dere tenker og kommuniserer. Hva er viktig? Hva oppleves som sårende?  Hva betyr ordene for dere og hvordan kan de oppfattes av den andre?

Vi jobber også med Instinkter som også har stor betydning for hvordan vi fungerer sammen som par. Instinktene sitter dypt i oss og kan være svært styrende i våre liv. De er viktige i hvordan vi oppfatter verden og hvordan vi mestre den. I våre instinkter viser vi svært tydelig hva vi verdsetter høyt og hva som ikke betyr så mye for oss. I Enneagrammet beskrives tre instinkter som har ulik verdi for oss. Disse er det selvoppholdende instinktet, det sosiale instinktet og en – en instinktet. For hver enkelt av oss er et av disse den viktigste, et annet instinktet den nest viktigst for oss, og det tredje er vi lite opptatt av. Hvorvidt vi som par har lik el ulik prioritering av disse vil igjen ha stor innvirkning på hvordan vi fungerer som par.

I dette parkurset forsøker vi å bevisstgjøre vår egen og partnerens kommunikasjonsstil, samt utviklingen av kommunikasjonen dere imellom. I tillegg vil vi lære mer om våre instinkter og hvordan dette kan innvirke på parrelasjonen.

Kurset består av forelesninger, øvelser og refleksjon i plenum, i par og alene.

Kurset skjer i rammen av retreat. Det vil si stille måltider til musikk og egentid til refleksjon og ettertanke. Vi har også tilbud om tidebønner som inviteres med.

 

______________________________

 

Kurs for grupper:

Vi kan tilby krus for grupper. Innholdet i disse kursene planlegger vi og setter sammen med dere og de kan gå over en eller flere dager. Deres gruppe kan være en vennegruppe, et arbeidsfellesskap eller en studiering. Ta kontakt for nærmere informasjon på vår e-post utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no eller telefon 468 15 769

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post