12. - 14. mai: Enneagrammet oppfølgingskurs - Stressveiene


Oppfølging / vidregående kurs i Enneagrammet

 

Kurset skjer i rammen av retreat og er tilrettelagt for deg som har kjennskap eller erfaring med enneagrammet.

 

Har du deltatt på innføringskursene våre på Utstein, eller tilsvarende kurs andre steder, så er dette kurset for deg. Har du eventuelt kjennskap og erfaring med enneagrammet av nyere dato, så er det også tilstrekkelig grunnlag for deltakelse på dette oppfølgingskurset.

 

Vi har gleden av på nytt å kunne tilby oppfølgingskurs i Enneagrammet, med Nina Sjøvoll. 

Kurset skjer i rammen av retreat med tid til stillhet, ettertanke og refleksjon. Stille måltider med musikk.

 

LÆR OM STRESSREAKSJONENE TIL HVERT MØNSTER I ENNEAGRAMMET - VIDEREGÅENDE KURS

I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til.

Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på. Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon henger nøye sammen med hvilken grunntype vi er. I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene som ”demons” – våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider . Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst. Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse kan de faktisk også vendes slik at de blir en ressurs for oss.

Kurset vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av våre essensielle stressreaksjoner.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Pilene viser i hvilken retning mønstrene våre går når vi er i stress.

 

Forutsetning for å delta. 

Kurset forutsetter en grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilket mønster du er i Enneagrammet. Hvis du er usikker men likevel interessert i kurset kan du ta kontakt med kursleder på forhånd. 

Noen kan oppleve underveis i prosessen med Enneagrammet, og i sin personlige reise at de endrer mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt, og forstår sin dypeste drivkraft som tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

For å delta på våre videregående kurs bør du har deltatt på innføringskurs hos oss eller andre. Vi arrangerer årlige innføringskurs på Pilegrimsgarden, men du kan også ta innføringskurset digitalt/online. 

Fra 2022 tilbyr Nina innføringskurset via sine nettsider. Dersom du å ta det digitale kurset, kan du se på kurset og jobbe med innholdet når det passer deg. Du finner mer informasjon om innføringskurset både på Pilegrimsgarden og på nett på våre nettsider. Klikk her for å gå direkte til denne informasjonen. 

 

Målgruppe:

Enneagrammet er et verktøy for egenutvikling både for deg som privatperson, ektefelle/venn, medarbeider og leder.

 

Verdien for deg som enkeltmenneske:

En nøkkel til å forstå egne styrker og utviklingsområder.
Bli mer bevisst på deg selv og hvordan du virker på andre mennesker.
Større forståelse, raushet og toleranse for andre.
Økt trygghet i møte med andre.
Redusert stress og uro i nye situasjoner.
Kort og godt, en bedre utgave av deg selv.


Verdien for deg som kollega og leder:

Mer effektive team.
Mer fokus på oppgaven, mindre på personer.
Mindre friksjon og støy i arbeidsprosesser.
Mer humor rundt forskjellene.
Utvikling av personer og grupper, og god utnyttelse av enkeltmenneskers ressurser.
Bedre samarbeid mellom kollegaer.
Mer effektive beslutningsprosesser.


HVA ER ENNEAGRAMMET

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har også røtter flere tusen år tilbake og man finner spor av Enneagrammet i alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Det viser våre ulike adferdsmønster og hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot». Den hjelper oss til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er åndelig verktøy som gir oss større nærhet til Gud, og som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Den første Enneagramboken på norsk, ”Sjelens ni ansikter” kom ut i 1991.

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Sogneprest i Lommedalen Knut Grønnvik beskriver følgende: ”Enneagrammet har hjulpet meg til å bli mer raus mot meg selv og andre. Og det har gitt meg gode spor å følge på vei mot vekst. Jeg skjønner bedre hvorfor jeg gjør de samme tabbene om igjen, og aner samtidig hva som kan skape endring.”


Kurset arrangeres i rammen av retreat. Det vil si at vi har tilbud om tidebønner og måltider i stillhet til musikk. Mulighet for å dele tanker om kveldene.

 

Start: Fredag kl. 18.00

Slutt: Søndag kl. 15.00

 

Pris: Kr 2900,- eller kr 3.500,- når arbeidsgiver betaler. 

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement. 

 

 

Påmelding på våre nettsider

 

Du kan lese om Enneagrammet her: http://ninasjøvoll.no/enneagrammet/

Du kan lese om Nina Sjøvoll her: http://ninasjøvoll.no/om-meg/

 

 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post