10. - 12. mars: Temaretreat med sentrerende bønn


Temaretreat med sentrerende bønn

 

Ledere: Marianne Børsheim og Hans Olav Westen

Sentrerende bønn.

Hjertets bønn/hvilens bønn.

Sentrerende bønn som metode legger til rette for kontemplativ bønn, og er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innenfor Gud - bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt.

Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative praksisen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning.

 

 

Start: Fredag kl. 18.00

Slutt: Søndag kl. 15.00

 

Pris: Kr 2200,- eller kr 2.500,- hvis arbeidsgiver betaler. 

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement. 

 

 

Påmelding på våre nettsider

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post