24. - 26. mars: Utforsk din "blinde" intelligens


Nytt kurs i Enneagrammet: 
Utforsk din "Blinde" intelligens

 

Kurset skjer i rammen av retreat. 

Jesuitten Don Richard Riso beskriver sammen med Russ Hudson i «Enneagrammet visdom» at «Gud skapte oss som et slott med rikt inventar og flotte omgivelser men vi nøyer oss med å bo i et kott i kjelleren. De fleste av oss har helt glemt at resten av slottet finnes og at vi til og med eier det». Enneagrammet er et åndelig verktøy som kan gi oss tilgang til en større del av Guds unike skaperverk i oss.)

Enneagrammetkurset «Utforsk din blinde intelligens» baserer seg på Nina Sjøvolls hefte om den blinde intelligens. Det er ikke en forutsetning at man kjenner til Enneagrammet fra før, eller har lest heftet på forhånd. Heftet er inkludert i kursprisen, og vil bli utdelt ved kursets begynnelse. For deltagere som har god kjennskap til Enneagrammet vil kurset også være nyttig fordi det vektlegger et tema som ikke er så mye omtalt i verken Enneagramlitteraturen eller andre Enneagramsammenhenger.

 

Kort om «blind» intelligens:

Vi er alle født med følelser, fornuft og evne til å handle. I Enneagrammet plasseres disse evnene i hver sin intelligens, også kalt som hode, hjerte og magesenter.  Som voksne blir en av disse intelligensene vår hoved intelligens og knyttes til våre gaver og evner. Vi har tilgang til alle intelligensene i situasjoner hvor vi har kontroll og indre ro, i motsetning til situasjoner med indre uro og konflikt. Da mister vi særlig tilgang til den av disse intelligensene vi har minst kontakt med.  Ved å bevisstgjøres dette vil vi også styrkes i vanskelige valg og situasjoner. Når vi får kontakt med vår blinde intelligens får vi også kontakt med den dypere sannhet om oss selv. Vi finner i større grad svaret eller løsningen på det vi strever med. Når alle tre intelligensene bevisst kobles på det vi strever med – finner vi den sanne løsningen. Den løsningen som er unik for hver enkelt av oss.

 

Nina Sjøvoll jobber som veileder og kursholder i Enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par, ansatte og ledere. Hun holder både grunnkurs og videregående kurs i Enneagrammet. Nina Sjøvoll har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har Hovedfag i helsefag, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet.

For mer info se www.ninasjøvoll.no

Målgruppe:

Enneagrammet er et verktøy for egenutvikling både for deg som privatperson, ektefelle/venn, medarbeider og leder.

 

Verdien for deg som enkeltmenneske:

En nøkkel til å forstå egne styrker og utviklingsområder.
Bli mer bevisst på deg selv og hvordan du virker på andre mennesker.
Større forståelse, raushet og toleranse for andre.
Økt trygghet i møte med andre.
Redusert stress og uro i nye situasjoner.
Kort og godt, en bedre utgave av deg selv.


Verdien for deg som kollega og leder:

Mer effektive team.
Mer fokus på oppgaven, mindre på personer.
Mindre friksjon og støy i arbeidsprosesser.
Mer humor rundt forskjellene.
Utvikling av personer og grupper, og god utnyttelse av enkeltmenneskers ressurser.
Bedre samarbeid mellom kollegaer.
Mer effektive beslutningsprosesser.


HVA ER ENNEAGRAMMET

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har også røtter flere tusen år tilbake og man finner spor av Enneagrammet i alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Det viser våre ulike adferdsmønster og hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot». Den hjelper oss til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er åndelig verktøy som gir oss større nærhet til Gud, og som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Den første Enneagramboken på norsk, ”Sjelens ni ansikter” kom ut i 1991.

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Sogneprest i Lommedalen Knut Grønnvik beskriver følgende: ”Enneagrammet har hjulpet meg til å bli mer raus mot meg selv og andre. Og det har gitt meg gode spor å følge på vei mot vekst. Jeg skjønner bedre hvorfor jeg gjør de samme tabbene om igjen, og aner samtidig hva som kan skape endring.”


Kurset arrangeres i rammen av retreat. Det vil si at vi har tilbud om tidebønner og måltider i stillhet til musikk. Mulighet for å dele tanker om kveldene.

 

Start: Fredag kl. 18.00

Slutt: Søndag kl. 15.00

 

Pris: Kr 2.900,- eller kr 3.500,- når arbeidsgiver betaler

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement. 

 

 

Påmelding på våre nettsider

 

Du kan lese om Enneagrammet her: http://ninasjøvoll.no/enneagrammet/

Du kan lese om Nina Sjøvoll her: http://ninasjøvoll.no/om-meg/

 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post