23. - 26. november:(VENTELISTE) Retreat med sentrerende bønn, og tilbud om rosenbehandling


Ledere:

Marianne Børsheim og Hans Olav Westen

 

 

 

Start torsdag 23. november kl. 18.00

Slutt sundag 26. november kl. 14.00 

Mulighet for oppstart fredag 24. november hvis ledig plass. De som starter torsdag blir prioritert. 

 

Pris: 

Kr 3.400,- ved oppstart torsdag, og kr 2.600,- ved oppstart fredag. 
 

Påmelding på våre nettsider (Denne retreaten er fulltegnet. Send gjerne en mail til oss om du ønsker å stå på venteliste)

 

Dette er en stille retreat med fokus på Sentrerende bønn som metode. Det er en bønn uten ord, og en øvelse mot det som kalles kontemplasjon. Det er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innenfor Gud - bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt.

Dette er en stille retreat med undervisning i og rikelig tid til å praktisere sentrerende bønn sammen. Det gis også tilbud om individuell veiledning/samtale.

På denne retreaten er det tilbud om Rosenbehandling, en varsom berøringsmetode som kan gi hvile i kroppen gjennom avspenning og bevisstgjøring,

Rosenbehandling kan gi hjelp til å lytte til kroppens signaler. Følelser som har blitt holdt på avstand fordi de var for overveldende, upassende eller ikke riktige, kan ubevist føre til spente muskler. Frigjøring av spente muskler og tilbakeholdt pust, kan gi indre ro og mer kontakt med mennesket en er skapt til å være.

Tilbudet om samtale er en god kombinasjon til behandlingen.

Hans Olav Westen vil tilby samtaler, samt gi en innføring i Sentrerende bønn. 
 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post