Bli med som frivillig medarbeider


Å være frivillig medarbieder på Pilegrimsgarden er så viktig og verdifult for meg! Det er sånn et godt fellesskap, og så er arbeidet også veldig meningsfylt, synes jeg. 

Hilda Gaard Bergthun 

Frivillig medarbeider

Det er mange frivillige medarbeidre som kommer med godord om å være en del av dette arbeidet. En annen person sa det slik: 

 

"Det er et privilegium å være frivillig på Pilegrimsgarden. Det er bare de heldigste av oss som får oppleve det!" 

Eirik Moe

Frivillig medarbeider

 

Ja sånn er det. Å være en del av et slikt gjestfritt, raust, tolerant og omsorgsfullt fellesskap, bidra med meningsfylt innsats og delta i det gode åpne og inkluderende åndelige fellesskapet er et privilegium. 

 

På Pilegrimsgarden trenger vi deg som kan være vertskap og vise Guds godhet i både ord og handling. Liker du å bake brød, luke i bedet, fikse et ødelagt bord, eller foretrekker du å spille til salmene, lese en tekst eller bare være i miljøet for å dele ut gode håndtrykk og varme smil, ja så er du varmt velkommen! 

 

Kontakt oss på telefon 468 15 769 (helst på dagtid) eller send oss en e-post til utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no 


Sammen finner vi oppgaver og roller som kan passe for deg. 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post