Givertjeneste til Pilegrimsgarden


Bli med i givertjeneste for Utstein Pilegrimsgard. 

Å gi pengegaver til Pilegrimsgarden er å bidra helt konkret med tilrettelegging for møter mellom mennesker og Gud! 

Vårt sammfunnsoppdrag er å vise Guds godhet gjennom stillhet og bønn, en oppredd seng og god hjemmelaget mat. Til dette trenger vi gode, villige og tjenende hender og et bankende hjerte for den ressursen Pilegrimsgarden kan være i mange sitt liv. Men det koster penger. 

Din pengegave går til nettopp dette. 

2023 er et spesielt utfordrende og krevende år. Vi starter opp med volontører på Pilegrimsgarden og håper å kunne utvide tilbudet vårt slik at flere kan oppleve stillheten som en ressurs, enten for noen timer eller for flere dager. Volontører er personer som bor og arbeider på Pilegrimsgarden over lengre tid, fra tre måneder til ett år. Vi benytter samme modell som Sjømannskirken. 

Vi håper en kombinasjon av volontører og flere frivillige medarbeidere vil bidra til at vi kan utvide tilbudet på Pilegrimsgarden og ta imot flere gjester.

Etter pandemien har vi strevd med å bygge opp virksomheten igjen, men mot slutten av 2022 har vi fått flere frivillige som har meldt seg til tjeneste. For å utvide tilbudet trenger vi også god opplæring og oppfølging av frivillige og har sterkt behov for å øke bemanningen med 50% stilling. Dine gaver vil derfor i hovedsak bli benyttet til volontørtjenesten på Pilegrimsgarden.  

Du kan opprette en fast overføring i din nettbank til vår gavekonto 3000.22.37667. 

Ønsker du å gi et engangsbeløp kan du benytte samme kontonummer eller VIPPS nr 645915. 

 

Bemanningen på Utstein Pilegrimsgard: 

  • Arvid Kaspersen - Diakon og daglig leder - 100% stilling
  • Bjørg Ytreland - Kokk og vertinne - 50% stilling
  • Marta Kreft - Servicemedarbeider og renholder - 20% stilling
  • Jofrid Bru Staurland - Prosjektmedarbieder - mellom 10 og 20% stilling

Det er behov for å utvide bemanningen med ca 30-40% stilling. Jofrid Bru Staurland har stilt seg til rådighet, og styret håper å kunne tilby henne rudnt 50% stilling på sikt. 

Stavanger bispedømmeråd dekker 50% diakonstilling. Resten av lønnskostnadene må Pilegrimsgarden dekke selv gjennom driftsinntekter, kollekter og private gaveinntekter. 

Styret ønsker å anmode deg til å bli fast giver, - med et fast månedlig beløp. Det er svært viktig å ha forutsigbarhet i inntektene for å etablere økonomiske prognoser og planlegge fremtiden både knyttet til drift og investeringer. 

Styret ønsker å uttrykke en stor takk til alle våre givere! Gud velsigne deg og dine gaver! Mange takk!  

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post