Søndag 19 november klokken 18.00


Først kveldsbønn (vesper) i gregoriansk stil i Utstein kloster kirke.  

Deretter enkel bevertning på Utstein Pilegrimsgard, og så foredrag ved 

Caroline Serck-Hanssen:  

«KRIGEN I UKRAINA. DEN KIRKELIGE BAKGRUNNEN». 

Caroline Serck-Hanssen er kunst- og kulturhistoriker, med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Aktiv som foredragsholder og forfatter, blant annet har hun utgitt boken «Den ortodokse kirke», St. Olav forlag 2021.  

Som kjent er kirkelivet i Ukraina komplekst. Etter Sovjetunionens oppløsning oppsto på 1990-tallet tre konkurrerende ortodokse kirker i Ukraina, hvorav den største fortsatt var russisk-orientert. Spenningene har naturlig økt etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, og den Putin-lojale patriark Kirills støtte til Russlands krig har sjokkert mange. 

Serck-Hanssen vil ut fra sin inngående kjennskap til begge landene gi nærbilder av hva som ligger bak hele situasjonen.  

 

Max 50 plasser. Ingen påmelding eller inngangspenger, men mulighet for å gi kollekt (på VIPPS). 

 

Arrangører: Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum, Schola Utsteiniensis og Katolsk Forum

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post