Retreat med sentrerende bønn 16-18 februar


Dette er en stille retreat som leder mot kontemplasjon, en gammel klassisk bønnepraksis. Sentrerende bønn er bønn uten ord.  

Sentrerende bønn som metode legger til rette for kontemplativ bønn, og er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.  

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.  

Det gis rikelige muligheter til å praktisere Sentrerende bønn sammen. Den kontemplative praksisen støttes av undervisning og tilbud om individuell samtale.  

Ledere: Hans Olav Westen og Lovise Hauge.  Pris kr 3000 

Påmelding, trykk her

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post