Pilegrim på Jæren i 2024


Piegrimsvandringer hele året!

Foto: Tore Edland

2. påskedag

Vandring frå Sola Ruinkyrkje til St. Petri kyrkje i Stavanger der me blir med på påskegudstjeneste kl 18:00 Oppmøte: Sola Ruinkyrkje kl 13:00

Ta med mat og drikke

Pilegrimskveld 21. april i Bryne kyrkje kl: 19:00

Arne Berge har tema «Pilegrim i kvardagen»

- Kan ei lokal kyrkje vera eit pilegrimsmål?

Sang av pilegrimskvartetten

Velkommen

2. Pinsedag

Vandring frå Bryne kyrkje og frå Klepp kyrkje til Krosshaug der me blir med på friluftsgudstjeneste. Ta med mat og drikke Oppmøte Klepp kyrkje eller Bryne kyrkje kl. 09:45

9. juni 2024

Vandring frå Egersund kyrkje til Ogna kyrkje som er første etappe på Kystpilegrimsleden. Dette er et samarbeid mellom Dalane og Jæren Avslutning av vandringa i Ogna kyrkje ved ankomst, ca kl 18:00 Ta med mat og drikke Oppmøte Egersund kyrkje kl 10:30

St Hans aften 23. juni 2024

Vandring frå Refsnes stranda til Orre gamle kyrkje der me blir med på Gudsteneste kl 19:00 Etter gudstenesta vandrar me til Orre friluftshus der det blir grilling

Ta med grillmat Oppmøte Refsnes stranda kl 16:00

Olsok 29. juli 2024

Vandring frå Obrestad havn, 1000-års plassen til Varhaug gamle kyrkjegard der me deltek på friluftsgudstenesta kl 19:00 Ta med mat og drikke

Oppmøte: Obrestad havn kl 16:00

 

Søndag 8. september 2024

Vandring på prestavegen frå Lye, over Lyefjell til Ålgård

Oppmøte ved Lye Forsamlingshus kl 14:00.

Ta med nistemat og kaffe. Det blir avslutning i Ålgård kyrkje ved ankomst

 

Søndag 6. oktober

Vandring på prestavegen til Ogna kyrkje

Oppmøte utanfor Ogna kyrkje kl 13:30

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post