Pilegrimsvandring 8-11.05


 

Å vandre i gamle spor.

Middelalderkirkene i Stavanger

 

Å vandre i gamle spor

Velkommen til pilegrimsdager på Pilegrimsgarden med vandringer i nærmiljøet!

Hver dag vil inneholde foredrag, vandring, kirkebesøk, tidebønner, mm.

 

Vi har valgt tema fra 1000-års jubileet for Kristenretten på Moster: Frihet – Rettsvern – Likeverd.

Domprost emerita Berit M. Andersen deler av sin kunnskap om dette i løpet av dagene. Ellers medvirker bl.a. Pilegrimskvartetten, Ole Hodnefjell, Jostein Gaard og Einar J. Pettersen

 

Ledere: Ellinor Bryne og Margun Pettersen

Pris kr 4900

Trykk her for påmelding

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post