07.-09.juni 2024
Retreat med sentrerende bønn


07.-09.juni 2024 - Retreat med sentrerende bønn

 

Retreat med Sentrerende bønn, 7.- 9.juni 2024

 

Dette er en stille retreat som leder mot kontemplasjon, en gammel klassisk bønnepraksis. Sentrerende bønn er bønn uten ord.  

Sentrerende bønn som metode legger til rette for kontemplativ bønn, og er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.  

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.  

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innenfor Gud - bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. 

Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative praksisen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning.  

 

Pris: Kr 3.200,-

Ledere: Hans Olav Western og Marianne Børsheim

Påmelding her

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post